Metsäpalveluyrittäjien palautekyselyn tuloksia

Puheenjohtajan palsta
15.2.2018

Viime vuoden lopulla päättyi Suomen metsäkeskuksen Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat - metsäpalveluyrittäjyys kasvuun hanke. Hankkeen aikana toteutettiin hankkeeseen osallistuneille metsäpalveluyrittäjille palautekysely, jonka tuloksia käyn tässä hieman läpi. Toimin kyseisen hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Vastauksia tuli n. 50 yrittäjältä koko Suomen alueelta. Yritykset työllistivät kesäaikaan keskimäärin 6 henkeä. Yleisimmät tarjotut palvelut olivat metsurityölajit, toimihenkilötyöt ja metsäsuunnittelu, n. 20% vastaajista olivat ns. täyden palvelun metsätoimistoja. Tärkeimmät asiakasryhmät ovat: yksityiset metsänomistajat, metsäyhtiöt, valtio, mhy, kunnat ja toiset metsäpalveluyrittäjät. Joka kolmas vastaaja joutui etsimään sesongin ulkopuolisia töitä, mutta vastaavasti joka viides oli ongelmissa työvoimapulan tai lisäresurssin hankinnassa. Olisiko tässä oikeasti saumaa verkostoitumiseen?

Yleisimmät liiketoiminnan puutteet liittyivät markkinointiin, liiketoiminnan kannattavuuteen, töiden hinnoitteluun ja työntekijöiden palkkaukseen. Verkostoituminen tuli aika monessa vastauksessa esille, mutta käytännön tasolla aika harva yrittäjä käyttää tätä mahdollisuutta tehokkaasti hyväkseen. Sähköinen markkinointi kiinnostaa, mutta esim. kotisivut puuttuivat monelta yrittäjältä.

Kun kyseltiin tavoitteista kolmen vuoden kuluessa, niin osa yrittäjistä ilmoitti liikevaihdon kasvavan selvästi. Toisaalta monen yrittäjän kasvuhalukkuutta rajoitti ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvät ennakkoluulot ja asenteet. Palveluiden tarjonta lisääntyy, samoin aliurakoitsijoiden työllistäminen tuli selvästi esille. Halutaan toiminta ympärivuotiseksi ja palveluja tarjotaan suuremmalle alueelle. Tässäkin verkostoitumisen avulla Itä- ja Pohjois-Suomen yrittäjät voisivat tarjota palveluitaan Etelä-Suomen alueelle talviaikaan.

Aika moni vastaaja halusi vastaavia hankkeita myös jatkossa. Me METO Yrittäjissä haemmekin hanketoimijoita toteuttamaan meille suunnattuja hankkeita. Olemme mielellämme mukana hankkeiden toteutuksessa. Yrittäjät voisivat vinkata meille mitä asioita olisi hyvä kehittää myös jatkossa. Ottakaa reilusti yhteyttä Meton toimistolle tai yrittäjien johtokuntaan!

Talvisin terveisin

Tuomo Turunen

puheenjohtaja
METO Metsäalan Yrittäjät ry

uudistuva_luonnonvara

kehittamispalvelut174a

uusyrityskeskus174a

perustamisopas174a

 

 

METO Metsäalan Yrittäjät ry