Perittyä metsää jää hoitamatta – metsäpalveluyrittäjillä markkinarakoa!

Joka vuosi n. 10.000 metsätilaa vaihtaa omistajaa. Iso osa näistä metsätiloista on ns. perhemetsätiloja, joissa omistajia ovat esimerkiksi puolisot keskenään tai perikunta. Perittyyn metsään ei välttämättä ole ollut aikaisemmin mitään suhdetta, tarkka sijaintikin voi olla hakusessa. Uusilla metsänomistajilla ei välttämättä ole metsistä tietoa eikä kiinnostusta metsäasioihin. Tämä ei ole tietenkään hyväksi omistajalle eikä yrittäjälle. Tällaista hoitamatonta metsää Suomessa on arviolta n. 750 000 ha.

Etämetsänomistamista helpottaa yhteistyö paikallisen metsäpalveluyrityksen kanssa. Metsäpalveluyritykset tarjoavat ratkaisuja eri arvojen ja tavoitteiden toteuttamiseen ja saavuttamiseen. Tällaisia arvoja voivat olla esimerkiksi luonto- ja virkistysarvot sekä erilaiset taloudelliset tavoitteet.

MMM:n mukaan suojeltuja metsiä on Suomessa kaikkiaan 2,7 miljoonaa hehtaaria.

”Metsäpalveluyritykset voivat tuottaa lisäarvoa asiakkaalle yksilöllisellä palvelulla ja näin tuotetun arvonlisän kautta parantaa omaa liiketoimintaansa. Metsänomistajan kanssa voidaan käydä paikan päällä tai metsänomistaja voi ulkoistaa kaiken metsäpalveluyrittäjälle. Monitavoitteisuus ja suojelumahdollisuudet luovat myös metsäpalveluyrittäjälle palvelumahdollisuuksia, ja usein siinä mukana tulee myös muita työkohteita hoidettavaksi” kertoo metsäpalveluyrittäjä Arttu Huhtanen.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. ”Suurin osa meidän 150 metsäpalveluyrittäjästämme on tämän serifikaatin piirissä”, toteaa METO Metsäalan Yrittäjien puheenjohtaja Tuomo Turunen. ”Ammattitaidon ja hyvien yhteistyöverkostojen kautta he voivat tarjota palveluita hyvin monenlaisiin kohteisiin.”

Kysymys, mitä sitten voitaisiin tehdä näille ns. ”unohdetuille” perintömetsille, vastaa Arttu Huhtanen: ”Metsäomistajia pitää aktivoida tietoisiin päätöksiin! Metsäpalveluyrittäjän pitää ottaa yhteyttä nukkuviin metsänomistajiin ja selvittää heidän tarpeensa. Oli metsätalous sitten intensiivistä tai puhdasta suojelua, tulee metsänomistajan päätösten olla tietoisia. Tässä palvelukulttuurissa metsäpalveluyrittäjillä on iso vaikuttamisen paikka.”

METO METSÄALAN YRITTÄJÄT RY

Tuomo Turunen, puheenjohtaja
puh. 0500 278 828
tuomo.turunen (at) metsapalveluturunen.fi

Arttu Huhtanen, varapuheenjohtaja
puh. 044 308 0590
arttu.huhtanen (at) atcowork.com

uudistuva_luonnonvara

kehittamispalvelut174a

uusyrityskeskus174a

perustamisopas174a

 

 

METO Metsäalan Yrittäjät ry