havukset

Tiedote. Julkaistu: 11.01.2019, 11:37
METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

Metsäasiantuntijoiden puheenjohtaja vierailee lauantaina Oulussa

UUDET INVESTOINNIT METSÄTEOLLISUUTEEN OVAT TERVETULLEITA

- Metsien käyttö nousee vaaleissa varmasti esille. Toivon asiallista keskustelua, jossa argumentoidaan faktoihin perustaen. On poliitikkojen päätettävissä hoidetaanko Suomen metsiä niin, että maa säilyy hyvinvointivaltiona.

Näin sanoo Stefan Borgman, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n tuore puheenjohtaja. Meto huolehtii noin 7000 metsäasiantuntijan edunvalvonnasta, palkkauksesta ja työhyvinvoinnista.

- Metsiä on käytetty Suomessa kestävästi ja erilaisia metsien käsittelyvaihtoehtoja on nykyisin riittävästi tarjolla. Hakkuutavan valinta on kiinni ajasta, paikasta ja metsänomistajasta. Työkalupakissa pitää olla kaikki menetelmät ja niitä on osattava käyttää. Edistämme metsien monipuolisuutta ja nuori kasvava metsä sitoo hiiltä paremmin kuin hoitamaton metsä, Borgman sanoo.

Alueellinen metsäasiantuntija Petri Törrönen Kempeleestä toteaa Pohjois-Pohjanmaan vahvaksi metsämaakunnaksi.

- Täällä on ojitettu, hoidettu metsää ja rakennettu metsäautoteitä. Mutta metsätiet ovat tulleet siihen ikään, että niitä on parannettava. Puuston määrä on saatu nousuun ja meillä on nyt paljon kasvatusmetsiä parhaassa kasvuiässä. Uudet teollisuuden investoinnit alueelle ja ympäröiviin maakuntiin ovat tervetulleita. Kunhan puu saadaan metsistä liikkeelle, sitä riittää Suomen tehtaisiin, Petri Törrönen vakuuttaa.

Borgmanin mukaan metsäasiantuntijoiden työmäärät ovat kasvaneet paljon viime vuosina:

- Kannatamme kestävää metsätaloutta. Kestävyyden yksi kulmakivi on sosiaalinen kestävyys, jonka tärkeänä osana on ihmisten jaksaminen, muistuttaa Borgman.

Lisätietoja: puheenjohtaja Stefan Borgman, puh 040 1588 815

borgman1

METO - Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

---

METO – Skogsbranschens Experter rf är intressebevakare för experter inom skogs- och naturresurserna. De ca 7 000 medlemmarna arbetar inom naturresurserna som planerare, förmän, operativa ledare, i uppgifter inom virkesköp och -drivning, skogsvård, verksamhetsledare, kanslipersonal, rådgivare, naturvård, som lärare och experter samt i andra ledaruppgifter och som självständiga företagare. Skogsbranschens studerande är också medlemmar i Meto.
Liitteet

2019_1_Metsaasiantuntijat_Oulu_3.doc
Stefan_Borgman_2.jpg

uudistuva_luonnonvara

kehittamispalvelut174a

uusyrityskeskus174a

perustamisopas174a

laatikko koulutus3

laatikko green1

 

 

METO Metsäalan Yrittäjät ry