havukset

PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yritysten ja yhteisöjen ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen.

Yritysten edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin, säätiöiden edunsaajien tiedot säätiörekisteriin ja yhdistysten edunsaajien tiedot yhdistysrekisteriin.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Milloin täytyy ilmoittaa?

Yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan 1.7.2019 - 1.7.2020 ja sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat.

Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi. 

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti. 
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä. 

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus. 

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen tai yhteisön edunsaaja. Tutustu esimerkkeihin edunsaajista.

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

Osa yrityksistä tekee ilmoituksen edunsaajistaan. Jotkut yritykset ja yhteisöt eivät tee ilmoitusta.

Yritys tekee ilmoituksen edunsaajista

Yritys tekee ilmoituksen vain, 
kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies

Yritys tai yhteisö ei tee ilmoitusta edunsaajista 

osakeyhtiö,
julkinen osakeyhtiö

avoin yhtiö

pörssiyhtiö

osuuskunta

kommandiittiyhtiö

yksityinen elinkeinonharjoittaja
("toiminimi")

keskinäinen vakuutusyhtiö,
julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö

 

asunto-osakeyhtiö

säästöpankki

 

asunto-osakeyhtiö

osuuspankki

 

keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

asumisoikeusyhdistys

 

yhdistys

vakuutusyhdistys

 

säätiö

eurooppalainen 
taloudellinen etuyhtymä

 

uskonnollinen yhdyskunta

eurooppayhtiö

   

vakuutusosakeyhtiö, 
julkinen vakuutusosakeyhtiö

   

keskinäinen vakuutusosakeyhtiö, 
julkinen keskinäinen vakuutusosakeyhtiö

   

hypoteekkiyhdistys

   

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. 

Pörssiyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat ("toiminimi") eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Miten teet ilmoituksen 1.7.2019 alkaen?

Tee ilmoitus edunsaajista sähköisesti YTJ-palvelussa. Myös tietojen muutokset ilmoitat YTJ-palvelussa. 

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta. 

Mitä tietoja edunsaajista kerätään?

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 

 • nimi
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotimaa 
 • kotikunta
 • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. 

Miksi edunsaajat rekisteröidään?

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö 

 • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
 • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
 • pitää tiedot ajan tasalla.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulain 1 luvun 5 - 7 §:ssä. 

Yrityksen tosiasiallisen edunsaajan rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään yhdistyslaissa. 

Uskonnollisten yhdyskuntien hallituksen jäsenten rekisteröinnistä säädetään uskonnonvapauslaissa.

Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten rekisteröinnistä säädetään säätiölaissa.

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä:

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html

uudistuva_luonnonvara

kehittamispalvelut174a

uusyrityskeskus174a

perustamisopas174a

laatikko koulutus3

laatikko green1

 

 

METO Metsäalan Yrittäjät ry