Jäsenedut

PEFC-sertifiointi

 • Maksuton jäsenille

Alueelliset kehittämishankkeet

Kotisivut

Yritysluettelo

Työehtosopimukset ja neuvonta

Messumarkkinointi

 • pääkaupunkiseudun tapahtumat kuten Metsäliitto, StoraEnso ja Metsämessut

Koulutustilaisuudet ja retkeilyt

 • (osittain omalla kustannuksella)

Dimex

 • vaatteet ja varusteet 

ALVin jäsenetu

 • toiminimiyrittäjille kehitetty helppokäyttöinen mobiilisovellus ja kirjanpitopalvelu

Vakuutusedut

 • IF: vapaa-ajan tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus, oikeusturva- ja vastuuvakuutus
  -> korvaustapauksissa yhteys aina ensin Metoon

 • IF Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus: Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja asioissa, jotka liittyvät toimeksiantosopimukseen. Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun jäsen pääasiallisesti omistaa kyseisen yrityksen.

 • Osakeyhtiömuotoisen yrityksen metolaiset osakkaat kuuluvat IF:in oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen piiriin. Eli mikäli yrityksen omistaa kolme henkilöä, joista kaksi on Meton jäsentä, nämä jäsenet kuuluvat tämän vakuutuksen piiriin ja tämän kolmannen osakkaan tulisi hoitaa vakuutuksensa muuta kautta tai liittyä Meton jäseneksi. Huom. työntekijät vakuuttaa aina yritys erillisellä vakuutuksella.

 • Yrittäjien huomioitavaa: Onko vakuutusmäärät riittävät? Lisävakuuttaminen? Lisätietoja IF:stä.
 • Tärkeät nettiosoitteet: www.If.fi/meto ja www.henkivakuutuskuntoon.fi

Oikeudellinen puhelinneuvonta

 • Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n puhelinneuvonta oikeudellisissa kysymyksissä.

  Puhelinneuvonta kattaa:
  • perintö-, testamentti- ja jakoasiat
  • perheoikeudelliset asiat kuten avioehto-sopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu
  • avoparien oikeudelliset asiat kuten yhteisomistuksen purkaminen
  • perintö- ja lahjaverotus
  • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat, mukaan lukien kaupan virheet
  • vahingonkorvausasiat, jotka eivät liity työsuhteeseen
  • pankki- ja vakuutusoikeus asiat

 • Tarkennuksia palvelun laajuuteen:
  • puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin
  • puhelinneuvonta kattaa yhden puhelun selvitettävää asiaa kohden, joten valmistaudu hyvin ottamalla esiin tarvittavat asiakirjat ja pohtimalla esitettävät kysymykset
  • neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista
  • neuvonnan piiriin kuuluu antaa neuvoja oikeudellisista seikoista, jotka oikeudellisessa asiakirjassa on otettava huomioon tai jotka siinä on oltava määrämuodon vuoksi
  • neuvonnassa ei voida ottaa vastuuta jäsenen laatiman asiakirjan oikeellisuudesta ja laillisuudesta
  • neuvonta ei koske työsopimusasioita, työsopimusasioissa otettava yhteys luottamusmieheen tai Meton toimistoon 

  Miten toimit: 
  • palveluajat arkisin klo 10.00 - 16.00
  • ota Meton jäsenkortti esille jo ennen soittoa, sillä jäsenyytesi tarkistetaan ja jäsennumerosi kysytään
  • soita Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n palvelunumeroon
   • Helsinki 010 6841 400
   • Hämeenlinna 010 6841 401
   • Jyväskylä 010 6841 402
   • Tampere 010 6841 403
   • Turku 010 6841 404

Metsäyrittäjä –lehti

Luonnon varassa –lehti

Kalenteri

Jäsentiedotteet

Teboil

 • polttoainealennus

Saariselällä lomamajat Pomoselkä ja Teräväpää jäsenetuhintaan www.saariselanmajat.fi 

LISÄÄ JÄSENETUJA LÖYDÄT LUVAN KOTISIVUILTA www.luva.fi/metsaasiantuntijat/jasenedut/

uudistuva_luonnonvara

kehittamispalvelut174a

uusyrityskeskus174a

perustamisopas174a

 

 

METO Metsäalan Yrittäjät ry