METO Metsäalan Yrittäjät ry on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsen. Yhdistys perustettiin 1996 ja sen tarkoituksena on mm. valvoa ja edistää jäsentensä yritys- ja sopi-mustoimintaa, kehittää ja lujittaa jäsentensä ammattitaitoa, keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja vastuuntuntoa sekä kohottaa metsäalan ja metsäalan yrittäjien arvostusta.

Yrittäjät toimivat metsä- ja luonnonvara-alalla itsenäisinä yrittäjinä. Heillä on metsätoimihenkilökoulutus (metsätalousinsinööri, -teknikko tai metsänhoitaja) tai koulutusta vastaavat tiedot ja taidot.

Metsäalan yrittäjät tarjoavat monipuolisia metsäalan palveluita - lähellä Sinua! Kauttamme saat kaikki metsäalan palvelut. Ota yhteyttä.

uudistuva_luonnonvara

kehittamispalvelut174a

uusyrityskeskus174a

perustamisopas174a

 

 

METO Metsäalan Yrittäjät ry