Palvelut

METO Metsäalan Yrittäjät tarjoavat monipuolisia metsäalan palveluita lähellä Sinua! Kauttamme saat kaikki metsäalan palvelut.

Palvelumme on jaoiteltu sivuillamme seuraavasti:

 metsänhoito
      - metsänuudistaminen
      - taimivälitys
      - taimikonhoito
      - nuoren metsän kunnostus
      - metsänlannoitus
      - rahoitushakemukset yms.

 metsä- ja luontoalan suunnittelu, arvonmääritys
      - metsäsuunnittelu
      - tila-arviot
      - luonto-, luontopolku- ja maisemasuunnitelmat, kartat ja opasteet
      - kiinteistönvälityspalvelut
      - metsävahinkoarviot, metsävakuutukset
      - paikkatietokartat

 taimituotanto, joulupuut ja koristehavut
      - metsäpuiden taimien kasvatus
      - erikoispuiden taimien kasvatus
      - joulupuu- ja koristehavutuotanto

 pihat, tontit, taajamat, erikoiskohteet
      - pihapuiden kaato, kantojyrsintä, tontti- ja taajamahakkuut
      - puunhoitopalvelut
      - viherurakointi
      - linjaraivaukset

 metsänomistajaneuvonta
      - metsänhoitomaksun vapautushakemukset
      - metsäveroilmoitukset
      - lakiasiat, perinnöt, perukirjat
      - yhteismetsien hoito ja hallinto

 puukauppa
      - puunmyyntisuunnitelmat
      - puukaupan avustaminen (valtakirjakauppa)
      - hakkuun valvonta
      - kontrollimittaukset
      - erikoispuukauppa

 puunkorjuu
      - korjuupalvelu
      - metsuripalvelut
      - konehakkuu
      - lähi- ja kaukokuljetus

 metsäenergia, turvetuotanto
      - energiapuukauppa
      - energiapuun korjuu
      - haketus
      - puuenergia-asiantuntijapalvelut (mm. lämpökeskusten suunnittelu, mitoitus)
      - turvetuotanto, kustannusarviot, ympäristölupa-asiat, turvetuotantokoneet

 tiet ja ojat
      - tie- ja ojitushankkeiden suunnittelu ja toteutus
      - tieisännöinti

 konepalvelut
      - maanmuokkaus
      - kaivinkoneurakointi
      - traktoriurakointi

 virkistys- ja elämystoiminta
      - luontomatkailu
      - majoituspalvelut
      - eräopastus
      - virkistys- ja elämyspalvelut

 muut palvelut
      - metsätarvikekauppa
      - puunjalostus, puutavarakauppa, rakentaminen
      - koulutuspalvelut
      - hanketoiminta ja hallinnointi (esim. EU-hankkeet)
      - metsäaiheiset lehtiartikkelit ja tiedottaminen, info-palvelut
      - kirjanpito- ja atk-palvelut
      - laatu- ja ympäristöjärjestelmät

 

uudistuva_luonnonvara

kehittamispalvelut174a

uusyrityskeskus174a

perustamisopas174a

 

 

METO Metsäalan Yrittäjät ry