24300
post-template-default,single,single-post,postid-24300,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-9.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Käytännönläheinen työopas metsänhoitotöihin 

Tapio on tuottanut metsäalan toimijoiden kanssa uuden työoppaan istutus- ja raivaussahatöihin.

Opas on suunnattu erityisesti Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille sekä heitä palkkaaville suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille. Opas on saatavilla suomen, englannin, viron, ukrainan ja venäjän kielillä.

Metsäalalla ulkomaalaiset kausityöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti metsänviljely- ja raivaussahatöissä. Kausityöntekijöissä on paljon vaihtuvuutta, ja yleensä suomalainen metsänhoito ei ole uusille työntekijöille ennestään tuttua. Oppaassa painotetaan työohjeiden ohella metsänhoitotöiden työturvallisuutta.

Esimerkiksi oikeanlainen suojavaatetus ja riittävät turvavälit raivaussahatöissä ovat tärkeitä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Lisäksi työntekijän on työssään otettava huomioon mm. työjäljen laadun seuranta sekä luonnonhoidon ratkaisut, kuten riistatiheikköjen säästäminen.

Yritysten toivotaan hyödyntävän opasta työntekijöiden perehdytykseen työkauden alkaessa sekä työskentelyn tukimateriaalina turvallisten työtapojen ja laadukkaan työjäljen varmistamiseksi. 

Hankkeen ja siinä tuotetun oppaan ovat rahoittaneet Metsämiesten Säätiö, Metsähallitus Metsätalous Oy, Tornator Oyj ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry. Oppaan teossa olivat yhteistyössä lisäksi Teollisuusliitto, Metsäkoulutus ry, METO – Metsäalan Yrittäjät ry, Metsäteollisuus ry ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu.

Lue lisää >>