22879
page-template-default,page,page-id-22879,page-child,parent-pageid-22272,stockholm-core-2.4,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-9.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
Title Image

Palvelukuvaukset

Metsänhoito

 • metsänuudistaminen
 • taimikonhoito
 • nuoren metsän kunnostus
 • metsänlannoitus
 • rahoitushakemukset yms.

Pihat ja erikoiskohteet

 • pihapuiden kaato
 • kantojyrsintä
 • tontti- ja taajamahakkuut
 • puunhoitopalvelut
 • viherurakointi
 • linjaraivaukset

Metsänomistajaneuvonta

 • metsänhoitomaksun vapautushakemukset
 • metsäveroilmoitukset
 • lakiasiat, perinnöt, perukirjat
 • yhteismetsien hoito ja hallinto

Korjuu ja kuljetus

 • korjuupalvelu
 • metsuripalvelut
 • konehakkuu
 • lähi- ja kaukokuljetus

Tiet ja ojat

tie- ja ojitushankkeiden suunnittelu ja toteutus
tieisännöinti

Matkailu

 • luontomatkailu
 • majoituspalvelut
 • eräopastus
 • virkistys- ja elämyspalvelut

Koneurakointi

 • maanmuokkaus
 • kaivinkoneurakointi
 • traktoriurakointi

Muut palvelut

 • metsätarvikekauppa
 • puunjalostus, puutavarakauppa, rakentaminen
 • koulutuspalvelut
 • hanketoiminta ja hallinnointi (esim. EU-hankkeet)
 • metsäaiheiset lehtiartikkelit ja tiedottaminen, info-palvelut
 • kirjanpito- ja atk-palvelut
 • laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Omaisuudenhoito ja kiinteistöt

 • metsäsuunnittelu
 • tila-arviot
 • luonto-, luontopolku- ja maisemasuunnitelmat, kartat ja opasteet
 • kiinteistönvälityspalvelut
 • metsävahinkoarviot, metsävakuutukset
 • paikkatietokartat

Taimet ja puut

 • metsäpuiden taimien kasvatus
 • erikoispuiden taimien kasvatus
 • joulupuu- ja koristehavutuotanto

Puukauppa

 • puunmyyntisuunnitelmat
 • puukaupan avustaminen (valtakirjakauppa)
 • hakkuun valvonta
 • kontrollimittaukset
 • erikoispuukauppa

Energia

 • energiapuukauppa
 • energiapuun korjuu
 • haketus
 • puuenergia-asiantuntijapalvelut (mm. lämpökeskusten suunnittelu, mitoitus)
 • turvetuotanto, kustannusarviot, ympäristölupa-asiat, turvetuotantokoneet