24346
post-template-default,single,single-post,postid-24346,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-9.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Metsäalan pienyrityssektori yhdisti voimansa – Ammatillista osaamista ja työhyvinvointia kehitettiin yhteishankkeessa

Metsäpalveluyrittäjät haluavat kehittyä työssään ja hoitaa Suomen metsiä hyvin. Näissä tavoitteissa onnistuminen edellyttää ainakin digitaalisen osaamisen kehittämistä, uusien metsänhoitotoimenpiteiden oppimista sekä pk-yrittäjien ja heidän työntekijöidensä työssäjaksamisen parantamista.

Näistä lähtökohdista käynnistettiin toimialahanke, jossa keskityttiin metsäalan palveluyritysten jatkuvan oppimisen kehittämiseen vuosina 2021–2022. Hankkeen sisältö suunniteltiin yhdessä ja hanketoteutus jaettiin osapuolten kesken niin, että METO Metsäalan Yrittäjät ry vastasi sisällön toteutuksesta ja palkansaajajärjestö METO – Metsäalan Asiantuntijat ry tuotti tekniset palvelut.

Monet metsäalan toimijat työskentelevät yksin, olipa kyse yrittäjistä, toimihenkilöistä tai metsureista. Lisäksi alaa on jo pitkään vaivannut työvoimapula erityisesti metsurien osalta; mielikuva yksinäisestä puurtamisesta ei houkuta nuoria tekijöitä. Yhteisöllisyydelle ja alan tekijöiden väliselle keskusteluyhteydelle tuntuu olevan tarvetta.

– Vertaistukea ei ole metsäalan arjessa juuri ollut tarjolla. Tässä hankkeessa huomasimme, että sitä oikeasti tarvitaan, toteaa hankkeen koordinoinnista vastannut Raimo Asikainen CareliaForest Oy:stä.

Löydät kokonaisuudessaan tämän 7.3.2023 STTK:n sivuilla julkaistun jutun kotisivuiltamme kohdasta >> Työ2030. Löydät sieltä myös hankkeen loppuraportin ja jatkossa koulutusmateriaalia.

TYÖ2030 -kehittämisohjelma tähtää toimintatapojen uudistamiseen ja teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla sekä työelämäinnovaatioiden luomiseen.

Ohjelmassa toteutettavat toimialahankkeet ovat työmarkkinajärjestöjen välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on vahvistaa luottamusta ja työelämän kehittämistä.

Metsuri Panu Lakanen, kuva Krista Ylinen
Raimo Asikainen CareliaForest Consulting Oy:stä vastasi hankkeen toteutuksesta, kuva Sanna Nuutinen