24582
post-template-default,single,single-post,postid-24582,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-9.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Yrittäjä! YEL-vakuutettujen työtulo tarkastetaan kolmen vuoden välein

Lakisääteinen YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta

Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset.

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Muut edellytykset lain piiriin kuulumiseen ovat:

  • yrittäjä on 18–67-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vanhuuseläkkeen yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • yritystoiminta on kestänyt 4 kk
  • arvioitu työtulo on väh. 8 575,45 euroa vuodessa (2023).


Vakuutuksen voi ottaa joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos ko. alalla toimii sellainen.

YEL-vakuutus on aina henkilökohtainen, ei yrityskohtainen. Sinulla voi siis olla useampi yritys, mutta tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen, jossa huomioidaan kaikki yrittäjätoimintasi.

YEL-lakiuudistus tuli voimaan 1.1.2023

Jatkossa eläkeyhtiöt tarkistavat YEL-vakuutettujen yrittäjien työtulon kolmen vuoden välein.

Työtulo vaikuttaa myös mm. sairauspäivärahoihin, työttömyysturvaan ja vanhempainetuuksiin.

Verovähennyskelpoinen

Voit vähentää verotuksessa YEL-maksut omassa tai puolisosi henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrityksen verotuksessa. Näin tosiasiallista maksettavaa jää vähemmän.

Lisätietoa YEL-lakimuutoksesta ja työtulojen tarkistamisesta löydät mm. seuraavilta nettisivuilta:

Eläketurvakeskus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen